Mazingira
La neregistara organizo Mazingira (Svahila por ĉirkaŭaĵo) estas organizo kiu celas doni al la popolo de Bunda, la plej malriĉa distrikto de Tanzanio, la necesajn eblecojn por iri antaŭen. Bunda situas en la Nord-oriento de Tanzanio proksime de la Viktoria lago. La projekto entenas la konstruadon de akvoputoj, la donadon de mikrokreditoj, la konstruadon de lernejo kaj la subtenon de edukado de orfoj kaj infanoj kiuj aliokaze ne havus tiujn eblecojn. Mazingira estas fondita de Mramba Simba kiu estras Salama, tio estas aro de 5 vilaĝoj en la Bunda-distrikto kun entute 14.000 enloĝantoj.

Mramba estas tre fervora homo. Li volas la plej bonan por sia popolo. Lia popolo tre subtenas lin, eĉ fizike portis lin. Lia komunumo kolektis monon por ke li povu iri al Eŭropo por kolekti monon por la bezonataj projektoj. Tiajn homojn ni devas subteni, ili garantias pli bonan estontecon por Afrika. Lasu la financan riskon kiun ili prenis ne esti vana kaj subtenu ilin amase.


Vi povas subteni la projekton ĝirante al:

000-0265338-43 (IBAN: BE66 0000 2653 3843; BIC: BPOTBEB1)
de la Flandra Esperanto Ligo, Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen
kun la mencio: Mazingira (+ orfo / lernejo / mikrokredito / puto).
Bonvolu sciigi viajn kontaktdatumojn (nomon kaj adreson) kaj por kio vi ĝiras, pere de mazingira @ kono.be .

Ĉiuj donacantoj estos informitaj 4 foje jare pri la projektoj, por ke ili povas kontroli ke la mono estas bone uzita. Tio estas regulita de la statutoj de la asocio. Estas enmetitaj sekurigojn por kontraŭstari misuzojn. Tiel ekzemple la estraro de Mazingira neniam rajtas preni monon de sia bankkonto sen la subskribo de la estro de la Bunda distrikto. Ili ankaŭ estas kontrolataj de la ŝtato de Tanzanio ĉiu-jare.

Ni estas esplorantaj la eblecojn, sed momente ne eblas ricevi fiskan ateston por la malavaraj donancantoj.

La reprezentantoj de Mazingira en Eŭropo estas Heidi Goes (adreso: Assebroeklaan 2; 8310 Sint-Kruis; België) kaj Bart Demeyere (telefono: +32/50/673098). Diversaj landoj havas lokan reprezentantoj:
Nederlando: Juri Smolders: mazingira.nl @ kono.be
Francio: Bruno Robineau kaj Boris Bouchez: mazingira.fr @ kono.be
Germanio: Manfred Westermayer: mazingira.de @ kono.be


Orfoj

En Bunda estas 9669 orfoj kaj infanoj kiuj ne loĝas ĉe siaj gepatroj. En Salama, kie estras Mramba kaj kiu unue estos traktata, estas 838 tiaj infanoj.

Kial estas tiom da tiaj infanoj? Unue estas aidoso kaj aliaj malsanoj kiuj kaŭzas multajn viktimojn. Sed estas ankaŭ dua grava fenomeno. Multaj junuloj frue seksumas kaj tial estas knabinoj kiuj naskas infanojn. Ili ne povas aŭ volas prizorgi la infanon kaj lasas la infanon ĉe la geavoj aŭ eĉ surstrate. Sed se la infano havas la bonŝancon resti ĉe la geavoj, tiuj ofte estas tro malriĉaj por sendi la infanon al la lernejo. Krome, sciante ke la mezuma vivdaŭro estas 45,9 jaroj, tiuj infanoj ofte tro junaj restas solaj. La kaŭzoj de la problemoj devas esti traktataj kaj estas traktataj sed dume tiuj infanoj devas havi la eblecon de instruado.

Kiel oni selektas la infanojn? Ili vere vivas en komunumo kaj estas tiel ankaŭ la komunumo kiu unue decidas kiuj infanoj estas unue konsiderataj.

Poste ĉiuj infanoj estas intervjuataj de la selektkomitato de Mazingira. Ili kontrolas ĉu la infano vere ne povas ĝui intruadon alimaniere. Kaj dum oni subtenas la infanon, oni ankaŭ kontrolas ĉu li regule iras al la lernejo kaj bone laboras.


Kiel vi povas helpi:

Informu ĉiujn kiujn vi konas pri la projekto, ekzemple diskonigante tiun ĉi retpaĝon, priparolante en via laborejo, en via ĉirkaŭaĵo, ktp.

Ĝiru financan donacon:

  • €30 jare por maksimume 7 jaroj por lernanto de bazlernejo. La mono estos uzata por la lernejvestaĵoj kun paroj da ŝuoj (de ĉio 2) kaj lerniloj.
  • €20 jare por maksimume 7 jaroj por lernanto de bazlernejo. La mono estos uzata por la lernejvestaĵoj kun paro da ŝuoj (de ĉio 1) kaj lerniloj.
  • €50 jare por maksimume 4 jaroj por lernanto de mezlernejo. La mono estos uzata por la lernejpago, la lernejvestaĵoj kun paroj da ŝuoj (de ĉio 2) kaj lerniloj.

Bonvolu mencii ĉe la ĝiro kiun infanon vi volas sponsori. Faru ĉi-tie vian elekton.


Lernejo

Ĉiujare estas 720 infanoj en Salama kiuj kun sukceso finis la bazlernejon kaj kiuj ŝatus iri al la mezlernejo. Sed estas nur 160 lokoj.

Tial Mazingira volas konstrui novan mezlernejon kun 16 klasejoj, adminstrejo, laboratorio, biblioteko, necesejoj kaj 12 loĝejoj por la instruistoj kaj ilia familio. La instruistoj loĝas en la lernejo kaj oni bone prizorgas ilin por ke ili ne foriru. De tempo al tempo eblos ke 2 instruistoj kunuzos unu loĝejon. Liaj salajroj estas pagataj de la ŝato. Unue nur kelkaj klasejoj estos konstruataj kaj poste, depende de la mecenata mono, pliaj klasejoj sekvos.


Unu klasejo kostas €9.655. De tio la komunumo pagos / donacos vare kio surloke estas havebla: brikoj, ŝtonoj, gruzo, sablo, akvo, manlaboro,... Poste devas veni ankoraŭ €5.565 de donacoj por tio kion oni devas aĉeti aliloke: cemento, traboj, fera tegmento, fenestroj, farbo,...

Loĝejo por instruisto kostas kost €15.789, el kio la komunumo pagas €4.873 kaj €10.916 devas veni de donacoj.


Mikrokreditoj

Estas apenaŭ malgrandaj entreprenoj. Por stimuli tion Mazingira volas starigi mikrokreditsistemon. Mikrokreditoj estas pruntoj de tre malgranda sumo. Unue oni pruntos al virinoj, ĉar evidentiĝis ke tio donas la plej bonajn rezultojn. Estas ankaŭ la virinoj kiuj plej multe laboras.

Kiel funkcias?
Imagu, 5 virinoj volas prunte preni. Tiam ili unue devas garantii unu al la alia la repagon se iu de ili ne plu povus repagi. Poste ili devas trovi 9 aliajn grupojn de 5 virinoj kiuj garantias por ili se ili ne plu povus repagi. Post tio ĉiu virino devas ŝpari €3,5. Tiel ili montras ke ili povas mastrumi monon kaj tio ankaŭ estas aldona garantio de repago. Nur post tiuj kondiĉoj ĉiu virino ricevas po €50. En la sekvontaj 57 semajnoj ili devas ĉiusemajne repagi €1 kaj ŝpari €0,50. Tio lasta denove estas aldona garantio. Ĉiusemajne alvenas nova mono en la kason kiun oni tiom rapide kiel eblas denove uzos por prunti. Kaj tiel kreskas la projekto.

Oni nur povas komenci per granda grupo (10 grupoj de 5 virinoj). Do oni bezonas 50 x €50 = €2500 ekkapitalon. Mazingira ŝatus komenci per 2 grupoj kaj do serĉas €5000. Por tiu projekto eblas ankaŭ prunti monon anstataŭ donaci. Mazingira akceptas pruntojn ekde €100 kaj pagos 4% jare. Repago eblos plej frue post 2 jaroj. Malgraŭ la supraj menciitaj garantioj, ni ne povas garantii 100% la tutan kaj tujan repagon.


Akvoputoj

En la vilaĝoj de Salama estas minimume 4 km promeni por akiri akvon kaj tiu akvo havas ofte malbonan kvaliton. En la seka sezono estas ankoraŭ pli malproksime kaj oni devas ellitiĝi je la 3a matene por poste vici kaj ricevi maksimume 10 litrojn da akvo por la familio. La akvo estas irprenita de virinoj kaj infanoj.

Tanzanio metis celon ke ĉiu trovu puran akvon ene de 400 metroj kaj devus esti unu akvoputo por 50 familioj. Por Salama tio signifas ke ankoraŭ 47 akvoputoj bezonatas! Oni esploris kaj estas sufiĉe da grundakvo sed nur ekde 30 metroj profunde.


Akvoputo kostas €1010. De tio la komunumo povas kontribui €250 per kio ili havas: sablo kaj gruzo. La resto, €760, oni devas pagi per mono kiun oni esperas akiri pere de donacoj por la serĉado de taŭgaj lokoj de specialistoj, la borado, la pompilo,...