Mazingira
De NGO Mazingira (Swahili voor omgeving) is een organisatie die zich tot doel gesteld heeft om de bevolking rond Bunda, het armste district van Tanzania, de noodzakelijke kansen te bieden om vooruit te geraken. Bunda is gelegen in het Noord-Oosten van Tanzania, nabij het Victoria-meer. Het project omhelst het bouwen van waterputten, het verlenen van microkredieten, het bouwen van een school en het bieden van onderwijs aan wezen en kinderen die die mogelijkheid anders niet zouden hebben. Mazingira is opgericht door Mramba Simba die het hoofd is van Salama, dit zijn 5 dorpen nabij Bunda met samen 14.000 inwoners.

Mramba is een zeer gedreven man. Hij wil het beste voor zijn volk. En hij wordt door zijn volk (letterlijk) op handen gedragen. Zijn gemeenschap heeft geld bij elkaar gelegd opdat hij een rondreis zou kunnen maken door Europa om geld te verzamelen voor de zo nodige projecten. Zo'n mensen moeten wij steunen, zij verzekeren een betere toekomst voor Afrika. Laat het grote financiële risico die zij genomen hebben niet tevergeefs zijn en steun hen massaal.


U kunt het project steunen door te storten op:

000-0265338-43 (IBAN: BE66 0000 2653 3843; BIC: BPOTBEB1)
Van de “Vlaamse Esperantobond”, Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen
Met vermelding: Mazingira (+ wees & nr / school / microkrediet / put)
En uw contactgegevens (bij voorkeur mailadres) te laten weten via mazingira @ kono.be

Alle schenkers zullen 4 maal per jaar ingelicht worden over de projecten, zodat ze zich ervan kunnen vergewissen dat hun geld goed gebruikt wordt. Dit is bepaald door de statuten van de vereniging. Er zijn beveiligingen ingevoerd zodat er geen misbruiken zouden zijn. Zo is bijvoorbeeld bepaald dat het bestuur van Mazingira nooit geld mag afhalen zonder de handtekening van het hoofd van het district Bunda. Ook worden ze jaarlijks gecontroleerd door de staat Tanzania.

Wij zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken, maar voorlopig is het niet mogelijk om een fiscaal attest te verkrijgen voor de Belgische milde schenkers.

De vertegenwoordigers van Mazingira in Europa zijn Heidi Goes (adres: Assebroeklaan 2; 8310 Sint-Kruis; België) en Bart Demeyere (telefoon: +32/50/673098). Verschillende landen hebben een lokale vertegenwoordiger:
Nederland: Juri Smolders: mazingira.nl @ kono.be
Frankrijk: Bruno Robineau en Boris Bouchez: mazingira.fr @ kono.be
Zwiterland en Kroatië: Etel Zavadlavs: mazingira.ch @ kono.be
Duitsland: Manfred Westermayer: mazingira.de @ kono.be


Wezen

Er zijn 9669 wezen en kinderen die niet bij hun ouders wonen. In Salama, dat is de groep dorpen waar Mramba hoofd van is en die eerst aangepakt wordt, zijn er 838.

Hoe komt het dat er zoveel zulke kinderen zijn? Er is ten eerste AIDS en andere ziekten die slachtoffers maken. Maar er is nog een tweede belangrijk fenomeen. Veel tieners hebben vroeg seksuele kontakten waardoor er veel tiener-moeders zijn. Als die vrouwen dan later trouwen, willen de mannen meestal die kinderen niet. En zo worden die kinderen dan verder opgevoed door hun grootouders. Deze zijn echter vaak te arm om de kinderen naar school te kunnen laten gaan. Gezien bovendien de gemiddelde leeftijd in Tanzania 45,9 jaar is, komen die kinderen ook vaak te vroeg alleen te staan. De oorzaken van de problemen moeten en worden aangepakt, maar ondertussen moeten die kinderen kansen krijgen op onderwijs.

Hoe worden de kinderen geselecteerd? Er wordt daar nog echt in gemeenschap geleefd en het is dan ook de gemeenschap die eerst beslist welke kinderen in aanmerking komen.

Vervolgens worden alle kinderen één voor één geïnterviewd door het selectie-comité van Mazingira. Zij kijken na of het kind echt op geen andere manier onderwijs zou kunnen genieten. En eenmaal het kind wordt ondersteund wordt ook gekeken of het regelmatig naar de lessen komt en zijn of haar best doet.


Hoe kunt u helpen:

Informeer iedereen die u kent over dit project, door bvb. deze webpagina door te sturen, er over te praten op het werk, in uw omgeving, etc.

Doe een financiële gift:

  • €30 per jaar voor maximum 7 jaar voor een leerling in het basisonderwijs. Het geld wordt gebruikt voor schoolkleren met schoenen (van elks 2 stuks) en leermateriaal
  • €20 per jaar voor maximum 7 jaar voor een leerling in het basisonderwijs. Het geld wordt gebruikt voor schoolkleren met schoenen (van elk maar 1 stuk) en leermateriaal
  • €50 per jaar voor maximum 4 jaar voor een leerling in het secundair onderwijs. Het geld wordt gebruikt voor schoolgeld, kleren met schoenen (van elks 2 stuks) en leermateriaal

Gelieve bij de overschrijving het nummer van uw leerling naar keuze te vermelden. Maar hier uw keuze.


School

Elk jaar zijn er in Salama 720 kinderen die hun school met succes hebben afgerond en graag naar de middelbare school zouden gaan. En er zijn maar 160 plaatsen.

Daarom wil Mazingira een nieuwe secundaire school bouwen met 16 klassen, een lokaal voor de administratie, een labo, een bibliotheek, toiletten en 12 woningen voor de leraars met hun familie. De leraren wonen in de school en worden goed verzorgd opdat ze niet zouden verhuizen. Soms zal het mogelijk zijn om 2 leraars één huis te laten delen. Hun salarissen worden betaald door de staat. Eerst zullen er maar enkele klassen worden gebouwd en daarna, in functie van de gesponsorde financiering, zullen klassen worden bijgebouwd.


Een klas kost €9.655. Daarvan zal de gemeenschap €4.090 betalen / in natura schenken met wat er lokaal te verkrijgen is: bakstenen, grind, stenen, zand, water, handenarbeid,... En dan moet er nog €5.565 uit schenkingen komen voor wat elders moet gekocht worden: cement, balken, een ijzeren dak, vensters, verf,...

Een woning voor een leraar kost €15.789, waarvan de gemeenschap €4.873 in natura schenkt en er €10.916 van sponsering moet komen.


Microkredieten

Er zijn bijna geen kleine ondernemingen. Om dit te stimuleren wil Mazingira een microkredietensysteem opzetten. Microkredieten zijn leningen van een heel klein bedrag. Eerst zal er aan vrouwen worden geleend, want het heeft uitgewezen dat het beste resultaat geeft. Het zijn ook de vrouwen die het meeste werk verrichten. Later hopen ze ook aan jongeren te kunnen lenen.

Hoe werkt het?
Stel, 5 vrouwen willen lenen. Dan moeten zij eerst aan elkaar terugbetaling garanderen als er één van hen niet meer zou kunnen terugbetalen. Vervolgens moeten zij 9 andere groepen van 5 vrouwen vinden die garant voor hen staan en terugbetalen als zij het niet meer kunnen. Dan moeten die vrouwen elk €3,5 sparen. Daarmee tonen ze dat ze hun geld kunnen beheren maar het is ook een bijkomende garantie op terugbetaling. Dan pas krijgen zij elk €50. En vervolgens moeten zij gedurende 57 weken elke week €1 terugbetalen plus €0,50 sparen. Dit laatste is weeral een bijkomende garantie. Elke week komt er wat geld in de kas die dan zo snel mogelijk wordt gebruikt om terug uit te lenen. En zo groeit het project.

Men kan maar beginnen met één grote groep (10 groepen van 5 vrouwen). Dus heb je 50 x €50 = €2500 startkapitaal nodig. Mazingira zou graag starten met 2 grote groepen en zoekt dus €5000.


Waterputten

In de dorpen van Salama is het minstens 4 km wandelen om water te verkrijgen en dat water is dan ook nog meestal van bedenkelijke kwaliteit. In het droog seizoen is het nog veel verder en moet men om 3 uur 's morgens op staan om dan in de rij te staan en maximaal 10 liter water per gezin te krijgen. Het water wordt enkel door vrouwen en kinderen gehaald.

Tanzania heeft zich tot doel gesteld dat iedereen binnen de 400 meter proper water zou moeten vinden en er per 50 families een waterput is. Voor Salama betekent dit dat er nog 47 waterputten moeten komen! Er is al onderzoek gedaan en er is voldoende grondwater, maar enkel vanaf 30 meter diep.


Een waterput kost €6350. Daarvan kan de gemeenschap €250 zelf bijdragen met wat ze hebben: zand en grind. De rest, €6100, moet met harde valuta betaald worden en hoopt men via schenkingen te krijgen: het zoeken naar geschikte plaatsen door specialisten, het boren, de pomp,...