Mazingira
Deutsch English Esperanto Français


Algemene informatie over de verschillende projecten

Onze verwezenlijkingen:

Financiële raporten : 29/2/2008 14/11/2008


8/2009 (School)

"Onze" school heeft reeds 3 klassen met een dak. Nu nog hopen op geld voor deuren, vensters en meubels


5/2009 €5000 (Stiftung Mondo)

6 Waterputten
Met de vroeger giften hebben ze een boor gekocht. Nu boren (15-25 meter diep) en verstevigen ze zelf hun putten en kunnen ze ze veel goedkoper maken. Na veel leed wegens gebrek aan water, genieten de dorpelingen nu van het gezond ondergronds water.


22/12/2008 €7322,20

Leerlingen/wezen €2655 - School €4337,20 - Waterputten €330


18/4 - 19/6/2008 €5390

Mramba Simba bezoekt Europa. Financieel raport
Leerlingen/wezen €3160 - School €370 - Microkredieten €260 - Waterputten €1450 - Andere €150


29/2/2008 €3311 (Microkredieten)

Dankzij de terugbetaling en het sparen van de vrouwen, ontvangen 120 bijkomende vrouwen een microkrediet.


5/2/2008 €1584 (School)

De fundamenten voor 3 klassen van de middelbare school zijn klaar. Nu verzamelen we geld voor de muren!


31/1/2008 €4850 (Leerlingen/wezen)

Het materiaal voor 164 leerlingen wordt verdeeld en in zakken gestoken.

Tijdens een ceremonie wordt alles uitgedeeld. Makuri Mataso en Mose Galeya zijn heel blij.


14/11/2007 €2700 (Microkredieten)

90 vrouwen ontvangen een mircokrediet.

Met het geld starten ze kleine projecten op.